• trickywriters 31w

    Us Insaan ko koi nahi badal sakta,
    Jise Apni Galati Dikhai nahi deti....
    ┬ętrickywriters