• amii__ 24w

    Be-Chaniyan

    DiL Ki Bechaniyan bdhi Ja Rhi ___
    Or Wo duriyon ki talab Kiye Ja Rhe.

    ©amii__