• ashish30shaw 6w

  ❤❤❤❤❤����

  Read More

  Baata mat usse
  Jaata mat usse
  Izahar mat kar
  Tu bas pyaar kar usse
  Agar ishq sacha hae tera
  Toh tujhe khud mil jayega
  Sabr kar thoda
  Intezar kar le ...

  ©ashish30shaw