• multiplepersonalities 10w

  Jagah

  Aur,
  Hum vo hain,
  Jo logon ke,
  Dil mein,
  Jagah bana sakte hai,
  Magar,
  Zindagi mein nahi.

  ©multiplepersonalities