• uday_12 22w

    Nd singh

    Read More

    Lamha

    Qus-Aapka acha lamha kon SA hai?
    Ans-vo lamha jab parivar aapko dost shmajhne lage or dost aapko parivar samjhne lage!