• leftunsaid 23w

    Aagar pyaar me girna hi hain toh khaane ke saath kyun nahi,

    Chot lagne ka koi sawaal hi nahi paida hota,
    Zyada se zyada pet kharab ho sakta hain, jiske dawaai Medicare mein milte hain asani se !
    @leftunsaid