• heartbroke 23w

    Khte batiyan praye ghr ki amanat,fir khtein h ldkiya hamari ladko k brabar,samaj khta patiprmeshwar.

    Betiyon ki ulzan