• lanzhan 5w

  Ang oras ay dumadaan ngunit di tumitigil
  Ang agos ng batis ay nagmamadali patungo sa dagat
  Ang mga ibon ay matayog na lumilipad sa liwanag ng langit
  Ang mga dahon ay sumasabay sa kilos ng hangin
  Ang mga bulaklak ay mapang-akit sa sinag ng buwan
  Ang mga alon ay banayad na humahalik sa dalampasigan
  Ang mga tala ay kumikislap na tila mga alitaptap

  Katawang napapagal
  Paano ka hihimlay ng may katahimikan
  Ang puso mong nabibigatan
  Maaari bang bigyan mo ng awa
  Ang mga mata mong pagod na sa pagluha
  Ang isip mo na di tumatanggap ng katwiran
  Di ba't kay pait sa labi ang mga hinanakit na sana noon pa nakalaya
  Ang iyong puso na tila pinipiga ng ilang libong beses sayong pagtangis


  Sila na iyong mga hinanakit
  Humahalaklak sayong pagluha
  Sila na iyong sinumpa
  Ay malayang sumasabay sa agos ng buhay
  Ngunit ikaw na kinulong ang sarili sa mundo ng puno ng hinanakit
  Ayaw ihakbang ang mga paa sa liwanag ng pagpaparaya
  Pusong palalo kailan ka matututo...
  ©lanzhan