• jaatav 9w

    Hurt

    Kisi ke sath itna bhi bura mat Karna ki vo us rab ke aage apka naam lekr ro padee
    That,s true
    Jyoti jaatav