• sunshine_ruu 23w

    WAJAH

    WAJAH zarur thi mere pass bhi bura manne ke lie
    Lekin
    Koi haq nahi tha jataane ke lie!
    ©rupalikapoor96