• sadafafrin 23w

    Kabil

    Har shaksh nhi hota, har shaksh ke kabil,
    Har shaksh ko Apne liye socha nahi karte.    ©sadafafrin