• lanzhan 5w

  LUMANG KWENTO

  Sa init ng Silangan sa lupang tinubuan
  Sa minanang kaugalian na isang libong laksang pangaral
  Sa mga matang namulat sa lumang gabay
  Lahat ng ito ay tinatangay dahan-dahan
  Ang harana at kundiman
  lampara't payak na mga laruan
  Ito ay isa na lamang kwento na babalik balikan..

  ©lanzhan 10222020