• akankasha 5w

    Agar jubaan sachhi aur Dil achha ho tho har din sukhi jayege