• prajuchettri1 6w

    जुम्रा ले रूखमा जुनदाउछ

    भन्दै...आमा ले ठुङ हानेको बिर्से

    केटा , केटी हो

    ©prajuchettri1