• kunaldongare 9w

    Dard

    Dard do tarh k hote hai
    Ek aapko takleef deta hai
    Aur ek jo apko badal deta hai..

    ┬ękunaldongare