• poetizer 9w

    khud se khud tak ki reet me hi preet hai