• alp_pla 10w

    Vishwas h mjhe unpr (dilbar pr)

    Vishwas h mjhe unpr (khuda pr)

    Vo mere hi rhenge
    Hum sath hoke hi rhenge
    ©alp_pla