• no_one_19 6w

    Abuses ?

    Gaalia dena ko koi bhi de sakta hai,
    Magar shaanti se ek ek gaali sun ne k baad bina kuj kahe sab apne andar rakhna asaan nahi h !