• nahidrehmani 5w

    Ye jashn hai HUSSAIN ki qurbani ka
    Wo Islam ko Zindagi or nana ki ummat ko Zindagi de gae
    HAQ HUSSAIN
    ©nahidrehmani