• baltwesome 22w

    Kung tatanungin kita kung sino ang mga taong minahal mo
    Ilang salita at tao ang mabibigkas mo bago mo mabanggit ang sarili mo?
    ┬ębaltwesome