• smitapartha 6w

    Bas aab nehin hota,
    Ab aur nehin saha jata
    ab aur nehin pyar karsakti tutke.

    ©smitapartha