• iamkoi 5w

  Warrior

  Through the ground did we all grow

  Through struggle came the first tree

  Through labour came our fruit

  Through the thunder came our first rain

  Through resilience came the warrior
  ©iamkoi