• leftunsaid 24w

    Yeh kudraat bhi kamaal ka khel khel raha hain,

    Ek hi din mein ek hi bistar pe kitne rishtein suru aur khatam hote hain !


    @leftunsaid