sukrutheshkrishna

കേവലമൊരുവൻ

Grid View
List View
Reposts
 • sukrutheshkrishna 1d

  വിങ്ങിനിൽക്കുമെന്റയുള്ളം നിന്നെതിരയേ..
  ദൂരെ ദൂരെ നീ നിലാവിൻ കാറ്റായ് മറയേ..
  ഒളി കണ്ണു നീട്ടി, ഇനിയൊന്നു കാണാൻ..
  വഴി കണ്ണുനട്ട്, ഞാൻ കാത്തിരിപ്പു...
  ©sukruthesh krishna

 • sukrutheshkrishna 3w

  ആർത്തലക്കുന്ന കടലലകൾ
  അന്തിമാനങ്ങളെ തൊട്ടുകിടക്കുന്ന
  കൂറ്റൻ പാറക്കല്ലുകളിൽ തലതല്ലി
  കരയുമ്പോൾ, കണ്ടുനിന്നവരിൽ
  ഞാനുമൊന്ന് നെടുവീർപ്പിട്ടു.
  ചാഞ്ഞ സൂര്യന്റെ ചുവന്ന കണ്ണുകൾ
  കടലാഴങ്ങളിൽ ഊളിയിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ,
  നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ച്
  ഈ ജീവിതത്തെയും ഇരുളുകവർന്നു.
  ആരയോതേടി തിരയും പോലെ
  കാക്കകൾ ഒച്ചവച്ച് പരക്കം പറന്നു.
  തിരയുടെ തലതല്ലികരച്ചിൽ ഒരൽപ്പം
  നിലച്ചിരിക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ആരോ
  പറഞ്ഞു, “വേലിയിറക്കമായി”.

  ഇരുളിന്റെ വിരിമാറിൽ ടോർച്ച് നാളങ്ങൾ
  തുളകൾ വീഴ്‌ത്തി വെട്ടംവിരിച്ചു.
  ഇടുങ്ങിയ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ
  തിരകൾ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു.
  കൂടിനിന്നവരിലാരോ ഉറക്കെ വിളിച്ച്
  പറഞ്ഞു, “ദാ അവിടെ,
  അവിടെയാണ്!.”എന്തൊരു
  പരുപരുത്ത ശബ്ദമാണിയാൾക്ക്,
  കാത് കൂവുന്നു. ഇത്രയും മോശമായ
  ശബ്ദം ഒരാൾക്കെങ്ങനെ?.ചിന്തയിൽ
  അയാളുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി
  നിൽക്കുമ്പോൾ, ഇരുളുറഞ്ഞ
  നനുത്തകാറ്റിൽ എവിടെനിന്നോ
  ഒരു റേഡിയോഗാനം ഒഴുകിവന്ന്
  അയാളുടെ പരുപരുത്ത ശബ്ദത്തെ
  മറവിയുടെ ചവറ്റുകുട്ടയിലെറിഞ്ഞു.

  എവിടെനിന്നോ ഒഴുകിയെത്തിയ ആ
  സിനിമാഗാനം ആസ്വദിക്കേ
  താഴെനിന്നാരോ വിളിച്ച്പറഞ്ഞു,
  “ദാ ഇവിടെയുണ്ട്!.”പൊടുന്നനെ
  നെഞ്ചൊന്നു കാളി, അന്ധാളിപ്പ്
  മാറാതെ കൂടിനിന്നവർക്കിടയിക്കൂടി
  തലയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ,
  ഉടുത്തമുണ്ട് മൂടി അവരെന്നെ
  കരക്ക് കയറ്റുന്നു. തൂങ്ങിക്കിടന്ന
  കൈവിരലിലൂടെ ഊർന്നുവീണ
  ഉപ്പുവെള്ളം പാറക്കെട്ടിൽ വീണ്
  ചിതറിത്തെറിച്ചു....
  ©sukruthesh krishna

 • sukrutheshkrishna 4w

  എൻമനോമുകുരത്തിലാദ്യമായ് കണ്ടനിൻ
  ചെന്തൊണ്ടിചോപ്പെഴും സുന്ദരമുഖബിംബം.

  ചെമ്മേതുടുത്തൊരാചെഞ്ചുണ്ടു കാൺകിലോ
  ചെമ്മാനത്തന്തിമയങ്ങുംപോലെ.

  പാലഞ്ചും ചേല്ലല്ലോ, പുഞ്ചിരികാണുകിൽ
  പാലപ്പൂനിറമല്ലോ മേനിയാകെ.

  അംബുജനയനത്തിൽ അംബുദമെഴുതുംപോൽ
  അഞ്ജനമിഴികൾ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കേ.

  സുന്ദരീനിന്നുടെ അംഗുലി ചൂടുവാൻ
  സന്തതംഞാനേവം കാത്തുനിൽപ്പു.

  ©sukruthesh krishna

 • sukrutheshkrishna 4w

  ഒരായിരം പിറന്നാൾ ആശംസകൾ കുഞ്ഞോ.......
  ������ @mithraaa ������

  Read More

  ആയിരമരുണന്റെ കിരണങ്ങൾപോലെവെ
  അണയാതെ തെളിയട്ടെ എഴുതിരിനാളമായ്
  അഴലെല്ലാമൊഴിഞ്ഞിട്ടു നിറവോടെപുലരട്ടെ
  അനുദിനം സുദിനമായ് മാറിടട്ടേ....
  ©sukruthesh krishna

 • sukrutheshkrishna 4w

  ഗുരുനാഥന്

  വൃത്തശാസ്ത്രമതത്രമാത്ര--
  മതർത്ഥമോടെ പറഞ്ഞിടും.
  മിത്രമെൻഗുരുനാഥനേഞാൻ--
  സന്തതം കൈകൂപ്പിടാം.

  എത്രകാലമിതെത്രകാലമായ്--
  തത്രപ്പാടുമായ് നടന്നുഞാൻ.
  വൃത്തമെന്നതിൻ ഭൃത്ത്യനാകുവാൻ--
  പാടുപെട്ടു നടന്നുഞാൻ.

  അക്ഷരങ്ങളിരട്ടിയുണ്ടിത്തിൽ--
  കൂടെനാലുവിസർഗ്ഗവും.
  എങ്കിലുംചേലഞ്ചെഴുംതക--
  താളബദ്ധമെഴുതുവാൻ.

  പ്രാപ്തനാക്കിയനാഥനായൊ--
  രെൻ നാഥനേഗുരുനാഥനേ.
  കുമ്പിടുന്നിതകുഞ്ജരൻതവ--
  പാദമാംപതപങ്കജം.

  ©sukruthesh krishna

 • sukrutheshkrishna 5w

  പെങ്ങളൂട്ടിക്ക് ഒരായിരം പിറന്നാൾ ആശംസകൾ.....������ @sruthy_souparnika ������

  Read More

  ശ്രുതിമധുരസുന്ദര ചാരുശീലേ, മമ-
  സോദരിപ്പൂമങ്ക സൗപർണ്ണികേ, തവ-
  ജൻമ്മദിനത്തിങ്കൽ ഞാനേകുന്നിതാ-
  സ്നേഹാർദ്രവാത്സല്യപ്പൂച്ചെണ്ടുകൾ....
  ©sukruthesh krishna

 • sukrutheshkrishna 5w

  ❤️ @neelimayil ❤️

  ഏതുനരകമതും നാകമാക്കീടുന്നൊരു
  ഏറ്റകൂട്ടല്ലോയെന്റെ നൻപനെന്നുയിർനൻപൻ.

  കൃഷ്‌ണനേപ്പോൽനല്ല അംബുജമിഴിയുള്ളോൻ
  ക്രിസ്തുവായ്‌ത്തീരുംചില;നേരത്തു കരുണയാൽ.

  പാട്ടിനാൽപാട്ടിലാക്കും പട്ടുപോൽ മനസ്സുള്ളോൻ
  പാട്ടൊന്നുകേട്ടന്നാലോ മയിലായ്പ്പീലിനീർത്തും.

  സുന്ദരവദനനാം എൻപ്രിയസതീർഥ്യാനീ
  സുന്ദരസ്മേരത്താലേ കാണണമെനിക്കെന്നും.

  നേരുന്നുനിനക്കെന്റെ ഹൃത്തിന്റെ പൂക്കളാലേ
  നേരുള്ളനിറവുള്ള പിറന്നാളാശ്ശംസ്സകൾ...

  ©sukruthesh krishna

  Read More

  .

 • sukrutheshkrishna 5w

  ദാമ്പത്യം

  സീമന്തകുങ്കുമം ചർത്തിനിൻ നെറ്റിയിൽ
  സാമന്തനായിഞാൻ തീർന്നുനിൻ ഭൂവതിൽ.

  താലിയായ് തീർത്തുഞാൻ പൂക്കളെൻ ഹൃത്തിന്റെ
  താമരലോചനേ നിന്നുടൽ പുൽകുവാൻ.

  താഴികമകുടത്തിൻ ഞെട്ടിലാമൊട്ടിന്റെ
  വട്ടത്തിലൊന്നുഞാൻ മുത്തമിട്ടീടുമ്പോൾ.

  കണ്ടപ്പോൾ, അയ്യോ! നിന്റെയാ കൂമ്പിയ-
  മിഴികളിൽ രതിയുടെ അലമാലകൾ.

  ഹാ! നല്ലചന്തം നിന്നാലിലവയറൊന്നിൽ
  ആർദ്രമായാശ്ശയോടുമ്മവയ്ക്കാൻ.

  കാലം കടന്നപ്പോൾ കാമം ശമിച്ചപ്പോൾ
  കാർത്തികനാളം നീ കരിന്തിരിയായല്ലോ.

  ഇപ്പോൾമടുപ്പെന്റെ സിരകളിൽ നുരയുന്നു
  തൊട്ടൂകിടക്കുമ്പോളുഷ്ണമെടുക്കുന്നു.

  വ്യസനമായ്,മൂകമായോർക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ
  നമ്മളിൽ തമ്മിലായ് പ്രണയമില്ലെന്നതും.

  അഞ്ചെട്ടുകേളിയിൽ തീർന്നൊരാകൗതുകം
  കേമത്തമില്ലാത്ത ദാമ്പത്ത്യമൊന്നല്ലോ.

  ദാമ്പത്ത്യമെന്നത് ദാസ്യത്ത്വമില്ലാത്ത
  സൗഹൃദസുന്ദര പുഷ്പ്പമൊന്നല്ലയോ.

  വിരിയട്ടെ വിരിയട്ടെ നാളയിലെങ്ങും
  നൽകതിരായി കാമ്പുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ.
  ©sukruthesh krishna

 • sukrutheshkrishna 5w

  ഏതുപൂങ്കാവിലും പൂമരച്ചോട്ടിലും
  പൂത്തൊരാവിപ്ലവ സൂര്യനേക്കാണുവാൻ
  കണ്ണിലേരിയുമീ വിപ്ലവച്ചോപ്പിനാൽ
  കൊടിമരംക്കെട്ടുനീ ഇരുളിനെച്ചെറുക്കുവാൻ

  തുടുത്തൊരീച്ചുവപ്പിനെ ഉയർത്തണം ഉഷസ്സിനായ്
  ഉയിരുനൽകി,രുധിരമേകി പറന്നിടട്ടെച്ചെങ്കൊടി
  മരണമില്ല, മറക്കുകില്ല മരിച്ചിടാത്തൊരോർമ്മയായ്
  മനസ്സിലെന്നും കത്തിനിൽക്കും രക്തസാക്ഷി നിങ്ങളും

  ഏതുപൂങ്കാവിലും പൂമരച്ചോട്ടിലും
  പൂത്തൊരാവിപ്ലവ സൂര്യനേക്കാണുവാൻ
  കണ്ണിലേരിയുമീ വിപ്ലവച്ചോപ്പിനാൽ
  കൊടിമരംക്കെട്ടുനീ ഇരുളിനെച്ചെറുക്കുവാൻ

  ഉരുക്കുമുഷ്ട്ടി ഉയർത്തിമേലെ ഉദിക്കുമീച്ചെന്താരകം
  ഉടക്കുകില്ല ഉടയുകില്ല ഉടയവന്റെ മുന്നിലും
  പേടമാന്റെ പേടിയില്ല പോർക്കളത്തിലാടുവാൻ
  പോരിനായി പോയിടുമ്പോൾ ധൈര്യമെന്റെ ചെംങ്കൊടി

  ഏതുപൂങ്കാവിലും പൂമരച്ചോട്ടിലും
  പൂത്തൊരാവിപ്ലവ സൂര്യനേക്കാണുവാൻ
  കണ്ണിലേരിയുമീ വിപ്ലവച്ചോപ്പിനാൽ
  കൊടിമരംക്കെട്ടുനീ ഇരുളിനെച്ചെറുക്കുവാൻ

  വിറക്കുകില്ല വിളറുകില്ല വാൾത്തലത്തുമ്പുകണ്ട്
  വാക്കിനാലെ പൊരുതിടും വാക്കുസത്ത്യമാക്കിട്ടും
  അടിമയല്ല, ഉടമയല്ല സഹൃദരാം സഖാക്കളായ്
  ഒന്നുകൂടിയൊത്തുകൂടി കോർക്കണം കൈചേർക്കണം


  ഏതുപൂങ്കാവിലും പൂമരച്ചോട്ടിലും
  പൂത്തൊരാവിപ്ലവ സൂര്യനേക്കാണുവാൻ
  കണ്ണിലേരിയുമീ വിപ്ലവച്ചോപ്പിനാൽ
  കൊടിമരംക്കെട്ടുനീ ഇരുളിനെച്ചെറുക്കുവാൻ
  ©sukruthesh krishna

 • sukrutheshkrishna 6w

  നീലനിമീലിതനയനേ നിന്നുടെ
  നീൾമിഴിയെഴുതിയ കനിയോ!
  നീരദമൊന്നിൻ കരിയോ!

  നീലനിലാവിൻ പുടവതുമ്പിൽ
  നീർത്തിയ മയിൽച്ചിറകഴകോ!
  നീളെവിരിഞ്ഞ ധനുസ്സോ!

  നീട്ടിയവേണിയോ കരിനിറമഴകിടും
  നീലാരാമം പൂവനി തളിരിടും.

  നീരസ്സമരുതേ നീരജനയനേ
  നീഹാരത്തിൻ കരാംഗുലിസുന്ദരി.
  ©sukruthesh krishna